top of page

ต้องการสมัครเป็นตัวแทนและสำนักงานตัวแทน

        บริษัท เอ็น เค เค โบรคเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลที่มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนคนเดียว พัฒนาการเป็นเจ้าของสำนักงานตัวแทน และมาเป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลของตนเอง จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ผ่านการทดลองผิดถูกมากมาย จนกิจการสามารถยืนหยัดก้าวหน้ามาได้ ทำให้ทราบถึงกลเม็ดเคล็ดลับในการทำอาชีพนี้ให้สำเร็จได้ ผู้ที่สนใจสมัครเป็นตัวแทน หากมีความตั้งใจจริงบวกกับประสบการณ์ที่เรามี มั่นใจว่าท่านจะสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพได้อย่างรวดเร็ว สนใจสมัครตัวแทนสำนักงานตัวแทน 


ติดต่อ คุณเกวลี  ผ่องผุด         มือถือ 08-7287-9995  โทรศัพท์ 07-4345-284-5, 07-4345-384-6 ต่อ 105

           Email : ceo@nkkgroup.net

bottom of page